banner

ମିଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ |

ସୂଚନା ଯୁଗର ଆଗମନ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି |ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପାରିକରୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଗତି କରୁଛି |ଅତୀତରେ, ମାନୁଆଲ ଚେକ୍ ଇନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେପରିକି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ନକଲି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି | ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଚେକ୍ ଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଇସି କାର୍ଡ, ଆଇଡି କାର୍ଡ ଏବଂ QR କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଚେକ୍ ଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ | ପାରମ୍ପାରିକ ଚେକ୍ ଇନ୍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକର ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଚେକ୍ ଇନ୍ ସାମଗ୍ରିକ ସମାଧାନ ଗଠନ କରେ |ସେହି ସମୟରେ, ମୁଖ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ଏବଂ ଚେକ୍ ଇନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେହେରା ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଟର୍ମିନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ସାଇନ୍-ଇନ୍ ରେକର୍ଡଗୁଡିକର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ବହୁ ମାନବସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ | ସଭାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ନକଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

图片14

ପ୍ରକୃତ ମାମଲା: ଡୋଙ୍ଗଫାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ CO।, LTD |

ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ପାରମ୍ପାରିକ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପରିସ୍ଥିତିର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁଗ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାରମ୍ପାରିକ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ରହିଛି |ଚେହେରା, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ID ସୂଚନା ଭାବରେ, ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଡକୁ ବଦଳାଉଛି |

5
16

ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟିଂ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଉତ୍ପାଦର ସୁବିଧା

ପରିଚୟ ପଦ୍ଧତି |--- ଚେହେରା, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ମିଫାରେ / ପ୍ରକ୍ସ, QR କୋଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମନୀୟ ମିଶ୍ରଣ |

ବଡ଼ ପରଦା ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ ---10.1inchce / 21.5 ଇଞ୍ଚ TFT LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରସାରଣ ଚିତ୍ର, ନୋଟିସ୍, ଭିଡିଓ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ |

ସୁବିଧାଜନକ ଦଳୀୟ ବିକାଶ |--- ସୁବିଧାଜନକ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ SDK ଏବଂ API |

ଜୀବନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ |---ଜୀବନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବାଇନୋକୁଲାର ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା |

ନମନୀୟ |ସ୍ଥାପନ ---WIFI ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକରେ ନମନୀୟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |

img2